Werkzaamheden

De leden van WBE Stroomgebied Voorsterbeek zetten zich in voor het beheer het wild in hun jachtveld, dit ook ter voorkoming / beperking van mogelijke schade. De WBE is m.n. in het IJsselgebied rijk aan ganzen. Verder is er een gezonde populatie reeën die, mede in het kader van verkeersveiligheid, beheerd dient te worden. Dit beheer vindt plaats aan de hand van tellingen zodat de populatie in stand blijft ook in de goede geslachtsverhouding. Veel van onze jagers hebben de cursus "Wildhygiene” gevolgd, dit in het kader van de voedselveiligheid. Ze kunnen geschoten wild beoordelen op hun fysieke / uiterlijke gesteldheid. Ze geven hiervoor een certificaat af als het wild aan derden wordt geleverd.

Waar mogelijk worden akkerranden beheerd om ze voor het wild aantrekkelijk te maken als voer of dekking.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.